ПЛР. ІмуноГенетика IL28B (інтерлейкін 28В (2 точки)

Артикул: 465 Категорія:

980.00грн

Додати у кошик

Опис

Ген IL28B кодує білок інтерферон-лямбда-3, що є лігандом цитокінового рецептора ІІ класу. IL28B запускає JAK/STAT-сигнальний каскад, що передає інформацію від позаклітинних поліпептидних сигналів до промоторів генів-мішеней, блокуючи синтез вірусних білків. Даний маркер пов’язаний з генетичною стійкістю до вірусних інфекцій та ефективністю лікування хронічного гепатиту С препаратами рибавірин та PEG-інтерферон. Генетичне дослідження рекомендується виконувати перед початком противірусної терапії для прогнозу ефективності терапії і при виборі тактики лікування. Генетичний маркер rs12979860. Ділянка ДНК у регуляторній ділянці IL28B, в якому відбувається заміна нуклеотиду цитозину (С) на тимін (Т), позначається як генетичний маркер rs12979860. Можливі генотипи – С/С, С/Т та Т/Т. Маркер пов’язаний з генетичною резистентністю до вірусних інфекцій і ефективністю лікування хронічного гепатиту С препаратами рибавирин і PEG-інтерферон. При виявленні у пацієнта генотипу СС спостерігається дво-триразове збільшення ймовірності формування УВО на ПВТ, кількість вірусу в крові до лікування вище, ніж у носіїв алелей Т/Т і С/Т. Для пацієнтів з генотипами С/Т і Т/Т характерна низька ефективність лікування. Генетичний маркер rs8099917. Ділянка ДНК у регуляторній області гена IL28B, в якому відбувається заміна нуклеотиду тиміну (Т) на гуанін (G), позначається як генетичний rs8099917. Можливі генотипи – Т/Т, Т/G та G/G. Поліморфізм IL28B визначає як ймовірність мимовільної елімінації вірусу, так і відповідь на противірусну терапію. Аналіз призначається перед початком терапії хронічного гепатиту С – прогнозування відповіді на лікування; при виборі тактики лікування хронічного гепатиту С. Генотип Т/Т характеризується високою ймовірністю ефективності противірусного лікування, тоді як Т/G або G/G – низькою.

Результати дослідження інтерпретується лікарем в комплексі з іншими генетичними, анамнестичними, клінічними і лабораторними даними.

Термін виконання: 6 робочих днів.